Gegevensverwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers.

Voor het verwerken van de financiële administratie, de aangifte Inkomstenbelastingen en omzetbelasting maakt Van der Stap Administratiekantoor gebruik van de volgende softwarepakketten;

– SnelStart software voor het vastleggen de financiële administratie en de aangifte omzetbelasting

– KBP Aangifte software voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Met de software leveranciers is een Gegevensverwerkingsovereenkomst getekend in het kader van de wetgeving die bescherming biedt voor de fundamentele rechten en vrijheden van personen en met name hun recht op privacy met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, welke de wetgeving AVG van toepassing is op de leverancier en Van der Stap Administratiekantoor.

SnelStart producten

Voor het online vastleggen van financiële gegevens in het boekhoudsysteem SnelStart heeft Van der Stap Administratiekantoor een Gegevensverwerkingsovereenkomst met de leverancier SnelStart waarin SnelStart aangeeft er alles aan te doen om op een technische en organisatorische manier de vastgelegde gegevens te bewaren, te beveiligen en bij een mogelijk inbreuk in verband met Persoonsgegevens de gebruiker, Van der Stap Administratiekantoor, zal waarschuwen.

De Gegevensverwerkingsovereenkomst van SnelStart is hier te lezen.

Wolters Kluwer Nederland BV

Voor het online verwerken van gegevens in KBP ten behoeve van de aangifte Inkomstenbelasting heeft Van der Stap Administratiekantoor een Gegevensverwerkingsovereenkomst met Wolters Kluwer Nederland BV waarin Wolters Kluwer Nederland BV aangeeft er alles aan te doen om op een technische en organisatorische manier de vastgelegde gegevens te bewaren, te beveiligen en bij een mogelijk inbreuk in verband met Persoonsgegevens de gebruiker, Van der Stap Administratiekantoor, zal waarschuwen.

Een kopie van de Gegevensverwerkingsovereenkomst tussen Wolters Kluwer Nederland BV en Van der Stap Administratiekantoor is, via aan schriftelijk verzoek, opvraagbaar.